Dersler


Bahçeşehir Üniversitesi

EEE 3205 Microcontroller

Experiment 1 – Manipulating I/O Ports

Experiment 2 – Seven Segment Display

Experiment 3 – Liquid-Crystal Display (LCD)

Experiment 4 – A/D Converter Module

Experiment 5 – Pulse Width Modulation (PWM)

Experiment 6 – Interrupts

EEE3115 Electronic 1

Experiment 1 – Diode Characteristics 
Experiment 2 –Series and Parallel Diode Configurations 
Experiment 3 – Clipper and Clamper Diode Configurations
Experiment 4 – Linear Half-Wave and Full-Wave Rectification 
Experiment 5 – Bipolar Junction Transistor (BJT) Characteristics 
Experiment 6 – BJT Applications 
Experiment 7 –Emitter and Collector Feedback Bias of BJT 
Experiment 8 –Junction Field Effect Transistors (JFET) and Applications 

Course Notes / Textbooks: Boylestad, R. / Nashelsky, L.,2006, Electronic Devices and Circuit Theory, Prentice-HALL.
References: Thomas L. Floyd, 2012, Electronic Devices-Conventional Current Version, Pearson Education

EEE3116 Electronic 2

Basics of frequency response analysis and Bode plots. Low-frequency and high-frequency analysis of BJT and FET amplifiers. Working principles of differential amplifiers. Opamp basics and applications. Power amplifiers. Basics of Linear IC operation. Digital-analog converters. Phase-locked loop. Basics of feedback concepts and oscillator operation. 

Analysis and design of power supplies, voltage regulators.

Course Notes / Textbooks: Boylestad, R. / Nashelsky, L.,2006, Electronic Devices and Circuit Theory, Prentice-HALL.
References: Thomas L. Floyd, 2012, Electronic Devices-Conventional Current Version, Pearson Education

EEE 2204 Introduction to Digital Design

Number Systems and Conversion, Boolean Algebra, Applications of Boolean Algebra, Karnaugh Maps, Multi Level Gate Circuits, Multiplexers, Decoders, Combinational Circuit Design and Simulation, Latches and Flip Flops, Counters, Analysis of Clocked Sequential Circuits, Derivation of State Graphs and Tables, Reduction of State Tables and State Assignment.

Course Notes / Textbooks: Digital Design, 4-th edition, M. Morris Mano, Michael D. Ciletti, Prentice Hall
References: Logic and Computer Design Fundamentals, 4-th, M. Morris Mano, Charles R. Kime, Prentice Hall

 

Haliç Üniversitesi

EEM104 Elektrik Devreleri Lab. I

Ampermetre ve voltmetrenin doğru ve alternatif akım devrelerinde kullanılmasını, elektriksel büyüklükleri ölçme yöntemlerini, elektrik devre elemanlarının tanıtımını ve kullanılmasını, pasif elektrik devrelerinin deneysel olarak kurulması, Wheatstone Köprüsü, Direnç Elemanları.Ders Kitabı:

Electric Circuits (9th Edition) by James W. Nilsson, Susan Riedel

Yardımcı Ders Kitapları

Electric Circuits (9th Edition) by James W. Nilsson, Susan Riedel Circuits and Electronics,Instructor(s):Prof. Anant Agarwal, MIT Course Number:6.002, As Taught In Spring 2007, Lecture Notes. http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/lecture-notes/

EEM205 Elektrik Devreleri Lab.II

Doğru Akım Devrelerinde Kondansatör ve Endüktans, Alternatif Akımda Seri RL Devreleri, Alternatif Akımda Seri RC Devreleri, Alternatif Akımda RLC devreleri, Seri ve Paralel Kompanzasyon, Rezonans Devreleri, Diyotlar, Transformatörün Boşta Çalışma Kısa devre ve Yük Karakteristiği.Önkoşul: EEM104 veya BBODers Kitabı:

Electric Circuits, James W. Nillson-Susan A. Riedel, 9th Edition, Prentice Hall.

Yardımcı Ders Kitapları

Electric Circuits, James W. Nillson-Susan A. Riedel, 9th Edition, Prentice Hall. Ders notları

EEM207 Mantık Devreleri (Lab)

Sayısal sistemler, ikili, altılı ve sekizli sistemler. Boolean cebiri ve mantık kapıları. Temel teoremler, gerçek tablo, kanonikal ve standart formlar. Boolean fonksiyonlarının basitleştirilmesi. Harita yöntemleri. Tablosal yöntem. Kombinasyonel mantık devre tasarımı. Ekleyiciler, çıkartıcılar, kodlayıcılar. Kod çözücüler, multiplexer, demultiplexer, ikili ve çoklu seviyeli NAND, NOR devreleri. Ardışık mantık devreleri. Flip-floplar, saatli ardışık devrelerin tasarımı ve analizi. Kaydediciler, sayıcılar, zaman serilerinin üretimi MSI ve PDL uygulamaları. Multiplexer ve şifre çözücülerin uygulamaları. PLA, PAL. Bellek birimleri.Ders Kitabı:

Dijital Tasarım Morris Mano

EEM218 Mikroişlemci Sistemleri

Sayıların temsil edilmesi. İki’nin tamamlayıcısı. İşaret-büyüklük bilgisi. Sabit-uzunlukta ikili aritmetik. Kayan-noktalar aritmetiği. Mikroişlemci mimarisine giriş. Talimatlar ve mikroişlemler. Makine çevrimleri. Veri-kapma. Adresleme modları. Doğal, hazır (elde mevcut), doğrudan, ilgili ve indeksleme yolu ile adresleme. Mikroişlemci arayüzeyi. Veri, adres ve kontrol birimleri. Bellek arayüzeyi. Basic I∕O arayüzeyi.Ders Kitabı:

Mikroişlemci Sistemleri (Microprocessor Systems), Tuncay UZUN, 2005

Yardımcı Ders Kitapları

Sayısal Tasarım (Çeviri), M.M. Mano – Mikroişlemci Sistemleri (Microprocessor Systems), Tuncay UZUN, 2005

EEM303 Elektronik Lab.

PN jonksiyonlar, iki kutuplu jonksiyon transistörler, alan etkili transistörler ve bunların basit devrelerde kullanımları. Diyot ve LED karakteristikleri, Zener diyot karakteristikleri, Zener diyot ile gerilim ayarı. Transistor giriş ve çıkış karakteristiği, ortak emetörlü transistörler. Kuvvetlendiricilerde geri besleme. Ortak kolektörlü ve ortak bazlı transistörler. Transistorün anahtar olarak davranması. FET karakteristikleri. Farksal kuvvetlendiriciler.Önkoşul: EEM 301 veya BBO (Bölüm Başkanlığı Onayı)Ders Kitabı:

“Elektronik Lab” isimli 10 deneyden oluşmuş lab kitabı Haliç Üniversitesindeki web sayfamdan yayınlanmıştır. Öğrenciler şifreleri ulaşabilir ve ücretsiz olarak alabilirler.

Yardımcı Ders Kitapları“All About Circuits” isimle internet adresindeki teorik bilgi ve deneylerden faydalanabilirler

EEM312 Haberleşme Laboratuarı

Delta modülasyonu, Genlik kaydırmalı anahtarlama(ASK), Frekans kaydırmalı anahtarlama(FSK), Faz kaydırmalı anahtarlama(PSK), Karesel faz kaydırmalı anahtarlama (QPSK), Fiber optik uygulamaları.Ders Kitabı:

T.C. Haliç Üniversitesi, Haberleşme Laboratuar Deney Föyü

Yardımcı Ders Kitapları

PRACTICAL WORK BOOK- Communication System On website- Department of Electronic Engineering NED University of Engineering & Technology

Communication Systems – Fourth Edition, Simon Haykin, John Wiley & Sons Inc.2001

ETP103 Elekt. Ölçme Tek. ve İş Güv.

Ölçü ve cihaz prensipleri, topraklama, ekranlama ve gürültü. Doğru akım ölçmeleri, cihazları, tasarımı ve simülasyonu Alternatif akım ölçmeleri, cihazları, tasarımı ve simülasyonu. Güç ve enerji ölçmeleri, cihazları, tasarımı ve simülasyonu. Devre elemanlarının ölçümü, transdüserler: karakteristikler, uygulama ve simülasyon. Değişik fiziksel büyüklüklerin ölçümü, analog, dijital ve sanal osiloskop, analog ve dijital kayıt cihazları, analog ve dijital elektronik voltmetreler, analog ve dijital elektronik wattmetreler, elektrik enerjisinin ölçümü.

ETP107 Temel Elektronik (Lab)

Diyotların Yapısı. Doğrultmaç Devreleri. Filtreler, Kırpıcılar ve Kenetleyiciler. Gerilim Katlayıcılar. Zener Diyot ve Devreleri. Diğer Diyot Çeşitleri ve Karakteristik Özellikleri. Transistörlerin Yapısı. Ortak Emitörlü Transistörler. H ve R Parametreleri. Ortak Beyz ve Ortak Kollektörlü Devreler. Transistörlü Kuvvetlendiriciler AC ve DC Eş Değer Devreleri. JFET’ler. MOSFET’ler. Çesitli Fet’li Devreler.

ETP109 Doğru Akım Devre Analizi

Temel Kavramlar; akım, gerilim, is, enerji, güç, R,L,C, Ohm Kanunu. Kirchhoff Kanunları. Seri, paralel, seri-paralel devreler ve çözümleri. Kaynaklar ve Kaynak dönüşümleri. Devre Çözüm Yöntemleri: Çevre Akımları Yöntemi. Düğüm Yöntemi. Devre Teoremleri: Süper pozisyon Teoremi. Thevenin ve Norton Teoremleri. Maksimum Güç Transferi. Yıldız Üçgen Dönüşümleri Elektromanyetik Endüksiyon. Dogru Akımda L ve C Davranışı. DC motorlar.

ETP104 Alternatif Akım Devre Analizi

Alternatif Akımın temelleri; Elde edilmesi, çesitleri, frekans, peryot, genlik, açısal hız, dalga boyu. A.A.’da ani, maksimum, ortalama, efektif, tepe deger ve sinüsoidal dalga üzerinde hesabı. Empedans, reaktans, admitans ve A.A’da güç kavramları. Alternatif Akımda R, L ve C davranısı. Alternatif Akım seri devreler, faz açısı ve güç katsayısı. Alternatif Akım paralel devreler. Seri ve paralel rezonans devreleri. Karmasık devreler ve çözümleri. Kompleks sayılarla islemler ve A.A. devrelerine uygulanması. A.A.’da devre çözümleri: Çevre, Dügüm. Thevenin ve Maksimum Güç Teoremleri. Güç katsayısının düzeltilmesi. Üç fazlı devreler.

ETP106 Sayısal Elektronik

Sayısal Kavramlar ve Sayı Sistemleri. Boolean Cebri ve Temel Mantık Devreleri. Mantık “fadelerinin Sadelestirilmesi ve Temel Problemler. Kombinezonsal devreler. Toplama ve Çıkarma Devreleri. Bilesimsel devreler (Karnough Diyagramı). Kodlayıcı, Kod Çözücü ve uygulama Devreleri. Display ve Çesitleri. Çogullayıcı ve Tekilleyici (Mux,Demux) Uygulama devreleri. Algoritmik Durum Makinaları (ALU). Bellek Birimleri (Ram, Rom, Eprom,..). Osilatör ve Multivibratör uygulama devreleri. Flip Flop Temel Yapısı ve uygulamaları. Flip Flop Uygulama Devreleri.

ETP204 Elektronik Uygulamaları

Sensörlerin yapıları, çalısması, çesitleri ve uygulamaları. Transdüser ve ölçme sistemleri hakkında temel kavramları tanıyabilme. Konum ölçümleri, sıcaklık ölçümleri, basınç ölçümleri Akıs ölçümleri, seviye ölçümleri, hız titresim ve ivme ölçümleri. Güç elemanlarını anahtarlama ve sürme teknikleri. Güç transistörlerinin anahtarlama teknikleri ve uygulamaları. Tristörlerin, Triyakların anahtarlama teknikleri ve uygulamaları Tristörlerin, Triyakların anahtarlama teknikleri ve uygulamaları. Sürücü devreler, Optokuplörü sürücü devreler, AC, DC motor sürücü devreleri, Step motor sürücü devreleri. Role ve kontaktör sürme devreleri. Hatalı cihaz ve elemanların tepkisini tanıyabilme. Elektronik cihazlarda hatalı bölge ve elemanları belirleyebilme. Elektronik cihazlarda kullanılan güç kaynaklarını tanıyabilme. Bir güç kaynagı tasarımı yapabilme.

ETP262 Radyo TV Tekniği

Radyo Vericileri, Alıcıları. Süper Heterodin Alıcılar. S.B. Televizyon Yayın Sistemi ve S.B. TV Vericisi, S.B. TV Alıcısı. Renkli TV Prensipleri. Ntsc kodlayıcı, kod çözücü, verici ve alıcı. Secam kodlayıcı, kod çözücü, verici ve alıcı. Pal kodlayıcı, kod çözücü, verici ve alıcı. Diger sistemler, hdtv, teletekst sistemleri. Kablo tv sistemleri. Dijital tv, dijital tv yayınları, set üstü alıcılar (dvb). Renkli tv tüpleri, plazma, lcd tv, tv ve radyo standartları.