Yayınlar


Yayın BaşlığıYıl
Türkçe Haber Metinleri için Oylama Temelli Çoklu Sınıflandırma Yaklaşımı 2019
Deep and Wide Convolutional Neural Network Model for Highly Dense Crowd2019
KİTAP: Sağlıkta Yeni Nesil Teknolojiler, Bölüm: Sağlıkta Yapay Zeka 2019
Uçak Motoru Sağlığı için Uzun-Kısa Süreli Bellek Yöntemi ile Öngörücü Bakım - Predictive Maintenance of Aircraft Motor Health with Long-Short Term Memory Method2019
Derin Öğrenme ile Kalabalık Analizi Üzerine Detaylı Bir Araştırma -A Comprehensive Survey of Deep Learning in Crowd Analysis 2018
RecycleNet: Intelligent Waste Sorting Using Deep Neural Networks2018
Kapsül Ağları ile İşaret Dili Tanıma 2018
A Musical Information Retrieval System for Classical Turkish Music Makams2017
A Novel Approach for People Counting and Tracking from Crowd video2017
KİTAP: Akut Lenfosit Löseminin Çekirdek Sağrı Regresyonu Yöntemiyle Tanınması2017
Klasik Türk Müziği Makamlarının Derin Anlama Ağları ile Sınıflandırılması 2017
Classification of Classic Turkish Music Makams by using deep belief Networks2016
Classification of Classic Turkish Music Makams2014
Classification of EEG Signals by Using Support Vector Machines2013
Automatic Acute Lymphocytic Leukemia Diagnosis Based on Kernel Ridge Regression Method2012
A New Median Filter Based Fingerprint Recognition Algorithm2011
Circularly Polarized Microstrip Patch Antenna with Slits2010
DVB-T’de OFDM Performans Analizi2010
A New Way of Looking of Fingerprint Recognition Median-Filtering Fingerprint Recognition Algorithm (HMFA)2009
Parmak İzi İyileştirme Yöntemlerine Yeni Bir Bakış: Histogram Bölütlemeli, Medyan Filtrelenmiş Parmak İzi İyileştirme Algoritması (HMPA) (HMPA)2009

ankara escort